Przedsiębiorstwo "Madag" zostało założone w 1993r. przez Krzysztofa Wołków. Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest projektowanie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich, ekspertyzy budowlane oraz doradztwo w ocenie stanu technicznego.

    2 top